Totpeloc ©

Erotic cauzal răutăcios,                                                         

aprobator respingător porcos,

locvace, lat în piept, foarte mobil, 

canid inteligent in-sen-si-bil,

șovăitor nechibzuit pansiv,

altoi milos indiferent activ,

orgolios constant feștelitor,

un hormonal cu număr mare la picior,

de râs și generos damnat,

sârguincios energic maculat,

nici sumativ mecanic militant,

nici plin de suflet antiderapant,

poetizant volant vociferant,

bufon scormonitor absurdistant,

somatic păcătos originar,

un veșnic salivar excedentar,

bolnav în creație, mistic ateu,

și omorât de atâta Dumnezeu !

 

Dincolo de viciu, de virtute
și dincolo de STAT,
românul singur sau liber-grupat,
formează o stare de fapt
ce tot pe loc a evoluat…..

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Zero comentarii deocamdata... Hai, prinde curaj!

Leave a Reply